rybnik1.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Rybniku

Urząd Stanu Cywilnego w Rybniku

Luty 07
09:09 2013

Urząd ten zlokalizowany jest w Rybniku przy ulicy Rynek 18. Placówka czynna jest od poniedziałku do soboty, w godzinach od 7:30 do 15:30. W USC w Rybniku prowadzone są księgi stanu cywilnego z aktami zbiorowymi, dzięki którym można dokonać rejestracji stanu cywilnego osób (panna/kawaler, żonaty/zamężna itp.).

Urząd zajmuje się również sporządzaniem aktów urodzenia, ślubu, zgonu oraz odpisów od nich. W USC w Rybniku można również składać oświadczenia o uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest jego biologicznym ojcem, zmianie imion noworodków, nazwisku, jakie będą nosić małżonkowie oraz dzieci po zawarciu związku małżeńskiego, wstąpieniu w związek małżeński oraz o powrocie kobiety rozwiedzionej do nazwiska sprzed ślubu.

USC Rybnik przyjmuje od petentów zaświadczenia o braku przeszkód stojących na drodze do zawarcia związku małżeńskiego. W urzędzie tym można się również starać o zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności, które wyłączają zawarcie ślubu wyznaniowego mającego skutki cywilne. Oprócz tego można starać się o oświadczenia o braku aktu w księgach stanu cywilnego oraz o prawnej zdolności do zawarcia związku małżeńskiego przez Polaka mieszkającego za granicą.

W USC w Rybniku petenci mogą również starać się o protokoły zawarcia ślubu poza urzędem (np. w przypadku ślubu kościelnego – konkordatowego). Urząd ten przygotowuje również wnioski do prezydenta o przyznanie medali za długoletnie małżeństwo. Placówka ta zajmuje się organizowaniem uroczystości związanych z wyżej wymienionymi jubileuszami.

USC Rybnik trudni się również wpisywaniem wzmianek marginesowych oraz przypisów w aktach stanu cywilnego. Petenci mogą również starać się o decyzje w sprawach, takich jak skrócenie terminu oczekiwania na ślub, poprawienie błędu pisarskiego w aktach, odtworzenie i uzupełnienie treści aktów oraz umieszczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku petenci mogą sporządzać testamenty, zmienić imię i nazwisko, zameldować nowonarodzone osoby oraz wymeldować osoby zmarłe.

Powiązane artykuły

Skomentuj jako gość - bez rejestracji!

Znajdź nas na Facebooku