rybnik1.pl

Urząd Skarbowy w Rybniku

Urząd Skarbowy w Rybniku

Luty 07
09:26 2013

Urząd Skarbowy w Rybniku zlokalizowany jest przy pl. Armii Krajowej 3. Numer telefonu do centrali, to 32 42-35-800, faks: 32 42-35-880. Jest to urząd odpowiedzialny za zbieranie podatków z przypisanego mu obszaru (miasto Rybnik, miasto i gmina Czerwonka-Leszczyny, gmina Lyski, gmina Jejkowice, gmina Świerklany oraz gmina Gaszowice) oraz prowadzeniem spraw, kontroli, a także dochodzeń związanych z oszustwami podatkowymi. W sprawach sądowych związanych z przestępstwami podatkowymi popełnionymi na wyżej wymienionych obszarach Urząd Skarbowy w Rybniku może występować w roli oskarżyciela publicznego. Urząd ma prawo do nakładania kar zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego.

Urząd świadczy wiele usług dla swoich petentów. Najważniejszą z nich jest przyjmowanie rocznych zeznań podatkowych (PIT) od osób prywatnych, firm, rolników i wszystkich osób uzyskujących dochód na obszarze podlegającym pod Urząd Skarbowy w Rybniku. Deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną, pocztową lub przynosić osobiście do urzędu.

Na wniosek petenta, Urząd Skarbowy w Rybniku może dokonać pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jest to bardzo ważna pomoc w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych spraw podatkowych.

Urząd przyjmuje również wnioski o udzielenie pełnomocnictwa. Bardzo często z tej możliwości korzystają firmy, które uprawniają biura rachunkowe do występowania przed Urzędem Skarbowym w ich imieniu.

W Urzędzie Skarbowym w Rybniku można złożyć odwołanie od każdej decyzji podjętej przez naczelnika lub zażalenie. Należy je złożyć w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji.

Petenci mogą także składać wnioski o poprawienie błędów rachunkowych i innych oczywistych pomyłek w decyzji Naczelnika. Można również składać wnioski o wznowienie postępowań, zwrot kosztów postępowania oraz składać skargi i wnioski.

W Urzędzie Skarbowym w Rybniku można również uzyskać zaświadczenie o dochodach i obrotach, o niezaleganiu lub zaleganiu w podatku, o terminowych wpłatach wszystkich zobowiązań wobec Urzędu itp.

Powiązane artykuły

Skomentuj jako gość - bez rejestracji!

Znajdź nas na Facebooku