rybnik1.pl

Urząd Miasta Rybnika

Urząd Miasta Rybnika

Luty 07
11:02 2013

Rybnicki Urząd Miasta zlokalizowany jest przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 w śródmieściu. Oprócz wizyty osobistej, możliwe są inne formy kontaktu, takie jak rozmowa telefoniczna (32 43 92 000), wysłanie faksu (32 42 24 124) lub wymiana wiadomości email (rybnik@um.rybnik.pl). Urząd czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 – 15:30, w czwartki w godzinach 7:30 – 18:00, a w piątki od 7:30 do 13:00.

Rybnicki urząd miasta podzielony jest na wiele wydziałów i można w nich załatwić wiele różnych spraw. Urząd posiada własny dział odpowiedzialny za organizację Obrony Cywilnej oraz ocenę bezpieczeństwa miasta Rybnik. Organizowane są również szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W urzędzie w dziale rozwoju, promocji gospodarczej i integracji europejskiej można zarejestrować działalność gospodarczą oraz uzyskać pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Generalnie w dziale tym załatwiane są sprawy związane z rozwojem miasta Rybnik oraz przynależnych do niego okolic.

Wydział polityki społecznej zajmuje się z kolei sprawami związanymi z kulturą, sportem i społeczeństwem. Realizowane są czynności związane z współpracą z instytucjami o charakterze kulturalnym i sportowym. W wydziale architektury można z kolei załatwiać pozwolenia, opinie oraz projekty związane z budownictwem i planowaniem przestrzennym.

W wydziale ekologii można załatwić sprawy związane z ochroną środowiska, wycinką drzew oraz ze sprawami budowlanymi mającymi wpływ na środowisko naturalne. Dział ten swoją działalnością obejmuje również sprawy związane z utrzymaniem lasów oraz z łowiectwem.

Działy geodezji i kartografii oraz infrastruktury miejskiej i inwestycji odpowiedzialne są za tworzenie i aktualizowanie map i planów oraz planowane są remonty i modernizacje w mieście. Oprócz tego dostępne są działy, w których załatwić można sprawy związane z edukacją, sprawami obywatelskimi, drogami (załatwiane są tam sprawy związane z budową, utrzymaniem i naprawą dróg ze środków krajowych oraz unijnych), gospodarką komunalną oraz podatkami.

Powiązane artykuły

Skomentuj jako gość - bez rejestracji!

Znajdź nas na Facebooku