rybnik1.pl

Prokuratura Rejonowa w Rybniku

Prokuratura Rejonowa w Rybniku

Luty 07
10:34 2013

Rybnicka Prokuratura Rejonowa podlega pod Prokuraturę Okręgową w Gliwicach. Petenci mogą załatwiać sprawy bezpośrednio w prokuraturze. Siedziba Prokuratury Rejonowej mieści się w Rybnickim śródmieściu przy ulicy Bolesława Chrobrego 41. Część spraw można załatwić telefonicznie. Do prokuratury można dzwonić również w przypadku pojawienia się jakichś pytań lub wątpliwości (nr. telefonu, to 32 75 59 021 (-3)). Do prokuratury można również wysyłać różne dokumenty faksem (32 75 59 020 wew. 255 lub 256). Istnieje także możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (pr.rybnik@gliwice.po.gov.pl). Placówka czynna jest w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy określonych w ustawie). Prokuratorzy, sekretariat oraz referenci Prokuratury Rejonowej w Rybniku przyjmują strony prowadzonych postępowań każdego dnia roboczego od godziny 9:00 do 13:00. Prokurator Rejonowy oraz jego zastępca są dostępni we wtorki od 9:30 do 10:30 oraz w czwartki od 15:00 do 16:00 (można składać u nich skargi oraz wnioski). Do Prokuratury Rejonowej w Rybniku ze swoimi sprawami i problemami zgłaszać się mogą ludzie mieszkający w Rybniku oraz w gminach Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

Prokuratura Rejonowa w Rybniku jest instytucją odpowiadającą za spełnianie zadań, które stoją przed prokuraturą w całej Polsce. Instytucja ta czuwa nad przestrzeganiem prawa oraz czuwa nad ściganiem przestępstw. Prowadzone są postępowania przygotowawcze w sprawach karnych. Prokuratura pełni również rolę oskarżyciela publicznego przed sądem. Prokuratura wytacza również powództwa w sprawach sądowych, podejmuje środki mające na celu prawidłowe i jednolite przestrzeganie prawa, nadzorowane jest wykonywanie postanowień o aresztowaniu oraz pozbawieniu wolności. Instytucja ta prowadzi badania w zakresie zwalczania przestępczości, zaskarża do sądu decyzje administracyjne, które są niezgodne z prawem, koordynuje działania innych państwowych organów w zakresie ścigania przestępstw.

 

Powiązane artykuły

Skomentuj jako gość - bez rejestracji!

Znajdź nas na Facebooku