rybnik1.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Luty 07
09:19 2013

PUP w Rybniku ma swoją siedzibę przy ulicy Janowickiej 3. Petenci swoje sprawy mogą załatwiać zarówno osobiście, jak i telefonicznie pod numerami: 32/4226095 oraz 32/4221623. Urząd składa się z kilku działów odpowiedzialnych za załatwianie spraw związanych z lokalnym rynkiem pracy.

Najważniejszym elementem PUP w Rybniku jest Centrum Aktywizacji Zawodowej. W jego skład wchodzą cztery główne działy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i klubu pracy, instrumentów rynku pracy.

Dział do spraw pośrednictwa pracy udziela pomocy osobom bezrobotnym w znalezieniu miejsca pracy. W dziale tym osoba bezrobotna może otrzymać specjalne skierowanie do konkretnego pracodawcy (który zgłosił w urzędzie zapotrzebowanie na pracowników). Dział ten trudni się również pozyskiwaniem nowych ofert zatrudnienia oraz bada sytuację na lokalnym rynku pracy (co pozwoli cudzoziemcowi na uzyskanie pozwolenia na pracę). Generalnie dział ten zajmuje się wykonywaniem wszystkich czynności zapobiegających bezrobociu, które finansowane są z Funduszu Pracy oraz z pieniędzy unijnych.

Dział do spraw poradnictwa zawodowego udziela bezrobotnym informacji o zawodach, rynku pracy oraz o dostępnych szkoleniach. Bezrobotni mogą otrzymać tam pomoc w wybraniu swojego zawodu lub w przekwalifikowaniu się na zawód, na który jest większy popyt. W dziale do spraw poradnictwa zawodowego można również uzyskać skierowanie na badania umożliwiające stwierdzenie zdolność osoby bezrobotnej do podjęcia pracy. Prowadzone są również grupowe porady zawodowe.

Dział do spraw szkoleń i klubu pracy organizuje zajęcia aktywizacyjne oraz szkolenia, w tym kursy z zakresu umiejętności poszukiwania stałego miejsca zatrudnienia. W dziale tym można uzyskać pomoc w przygotowaniu CV oraz listu motywacyjnego (dokumenty te można wydrukować za darmo).

Dział do spraw instrumentów pracy zajmuje się podziałem środków pomiędzy poszczególne instrumenty rynku. Organizowane są tutaj różnego rodzaju prace porządkowe i interwencyjne. W dziale tym można zdobyć refundację na zorganizowanie miejsca pracy, finansowanie przejazdu i noclegu dla osoby poszukującej pracy u pracodawcy zlokalizowanego z dala od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej. W dziale tym załatwić można wszelkiego rodzaju stypendia, refundacje lub środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo ważnym elementem jest dział ewidencji świadczeń i informacji, w którym dokonywana jest rejestracja i obsługa bezrobotnych (z prawem i bez prawa do zasiłku). Przygotowywane są tutaj listy wypłat zasiłków. Gromadzone są także informacje na temat zadań i usług PUP w Rybniku.

Powiązane artykuły

Skomentuj jako gość - bez rejestracji!

Znajdź nas na Facebooku