rybnik1.pl

Dom Dziecka w Rybniku

Dom Dziecka w Rybniku

Luty 11
13:47 2013

Dom Dziecka w Rybniku zlokalizowany jest w śródmieściu przy ulicy Powstańców Śląskich 34. Wszelkie sprawy, problemy i wnioski można składać osobiście w placówce. Oprócz tego istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem 32 42 22 147. Pod ten sam numer można wysyłać dokumenty faksem. Osoby zainteresowane kontaktem drogą elektroniczną mogą wysłać wiadomość email na adres biuro@domdziecka.rybnik.pl.

Rybnicki Dom Dziecka, to placówka opiekuńczo-wychowawcza, której zadaniem jest socjalizacja młodzieży. Od kilkudziesięciu lat, do placówki tej trafiają głównie sieroty społeczne. Są to dzieci i młodzież zaniedbana. Ich otoczenie oraz rodzina nie spełnia podstawowych jej zadań (nie wychowuje, nie zapewnia warunków do normalnego życia itp.).

Głównym zadaniem (oprócz wychowania) postawionym przed pracownikami Domu Dziecka w Rybniku jest prowadzenie czynności mających na celu umieszczenie podopiecznego w rodzinie naturalnej albo przynajmniej w adopcyjnej. Podopieczni mają zapewniony dostęp do opieki lekarskiej i psychologicznej. Mogą również liczyć na pomoc pedagoga, a także prawnika socjalnego.

 

Rybnicki Dom Dziecka udziela również pomocy małoletnim dziewczynom, które zaszły w ciążę lub już urodziły dziecko. Placówka stara się pomóc takim matkom poprzez wykonywanie czynności mających na celu zdobycie przez nie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia poprzez kształtowanie właściwych postaw oraz ukazywanie wartości, które są pozytywne społecznie. Oprócz tego pracownicy Domu Dziecka przygotowują nieletnie dziewczyny w ciąży (lub z dziećmi) do odpowiedzialnej roli matki, którą będą musiały pełnić.

 

W Domu Dziecka w Rybniku, podopieczni podzieleni są na cztery grupy: chłopcy w wieku 7-15 lat, dziewczyny w wieku 7-16 lat, dzieci w wieku 2-6 lat oraz nieletnie matki. Dom dziecka zajmuje się wychowaniem podopiecznych, współpracuje z ich rodziną, współpracuje z ośrodkami zajmującymi się adopcją oraz kontroluje stan psychologiczny oraz sytuację rodzinną dziecka. Oprócz tego placówka dba o zainteresowania dzieci, umożliwia im ciekawe spędzanie wolnego czasu, a także organizuje wyjazdy na wakacje oraz ferie.

Powiązane artykuły

Skomentuj jako gość - bez rejestracji!

Znajdź nas na Facebooku